صورت جلسه اول کمیسیون رفاه

باسمه تعالی

   به تاریخ 14 مرداد 1398 ، ساعت 12:30 ، اولین جلسه کمیسیون فاه و تسهیلات دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.

 

جلسه با حضور و صحبت های آقای محمدرضا شهیدی، رئیس محترم کانون وکلا آغاز شد و همچین ایشان توضیحات اولیه اهداف کمیسیون رفاه را خدمت اعضای محترم آن کمیسیون ذکر نمودند.

با توجه به اینکه 12 نفر از 25 نفر اعضا محترم کمیسیون حضور داشتند، انتخاب دبیر به جلسه بعد موکول گردید و همچنین مقرر شد تمامی صورت جلسات کمیسیون در سایت کانون درج گردد.

 

حاضرین جلسه:

خانم ها شیما حاتمی راد،  فاطمه کلاهدوزها،  زهرا حق شناس،  زهره زینالی،  مهری آئینه چی  و  مریم ضیاءآبادی

 آقایان میثم چگینی، حسین تیموری،  مهدی کیایی،  علی محمودی، محمد مهدی صبوری  و  سعید بهرامخانی