صورت جلسه اول کمیسیون فرهنگ و هنر

باسمه تعالی

   به تاریخ 15 مهر 1398 ، اولین جلسه کمیسیون فرهنگ و هنر دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.

 

  • مقرر گردید که مقارن با شب یلدا، شب شعر برگزار گردد.
  • مقرر گردید قبل از برگزاری شب شعر و تا پایان پاییز 98، یک جلسه همایش تحت عنوان فن بیان و آیین نگارش با دعوت از یکی از اساتید برجسته برگزار و از همکاران محترم دعوت بعمل آید.
  • با عنایت به مصوبه هیئت مدیره محترم مبنی بر حذف اعضایی که سه جلسه و بدون عذر موجه در کمیسیون شرکت نمی کنند، مقرر شد اعضای جدید در راستای هرچه پویاتر شدن و مشارکتی حداکثری اعضای کمیسیون دعوت و همکاری گردد.
  • در جلسه آتی تعیین دبیر کمیسیون نیز دستور جلسه می باشد و یک دبیر از بین اعضای کمیسیون تعیین و معرفی می گردد.

 

حاضرین جلسه:

امیر کاتبی،  میثم مهدوی شنقی،  علی زرآبادی پور، علی کشاورز، احسان اله قنبری، مهدی فخیمی، سولناز قمری

 

غایبین جلسه:

فخرالدین شکری، زهرا حسنی کردستان ، ندا کلجه، زهرا حسین زاده، بهناز صبوری راد، فاطمه اسدی، مرجان سررشته داری، سیده مهناز جامعی