صورت جلسه دوم کمیسیون ورزش

به تاریخ 5 شهریور 1398 ، دومین جلسه کمیسیون ورزش دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.

جلسه ساعت 12:45 آغاز شد و موارد زیر به اتخاذ تصمیم رسید.

 • جناب آقای صمدی در ابتدا فرمودند که پیش کسوت های کمیسیون ورزش را برای جلسه آتی این کمیسیون دعوت نماییم تا از تجربیاتشان برای پیشبرد اهداف کمیسیون ورزش استفاده کنیم. همچنین به اتفاق باقی اعضای کمیسیون اسامی زیر انتخاب گردیدند تا از طرف کانون به جلسه کمیسیون ورزش دعوت گردند:

 

 • آقای علی حاجی محمدیها
 • آقای ابوالفضل تاج احمدی
 • آقای محمدرضا شهیدی
 • آقای سینا داوری
 • خانم مرضیه الموتیان
 • آقای مسعود اسدی
 • خانم سارا آقایی
 • آقای سید مهدی پرپینچی

 

 • مقرر گردید که برای ورزش های همگانی، کمیته ورزش همگانی تعیین گردد.
 • مقرر گردید تا زمانی که دبیر کمیسیون معین شود، خانم زهرا صالحی نماینده کمیسیون ورزش برای تیم والیبال بانوان باشند و هماهنگی های این تیم را برعهده گیرند و همچنین سالن تمرین این تیم را هماهنگ نمایند. در خصوص هماهنگی سالن، آقای ناطقی اعلام نمودند که سانس های خالی سالن تختی را میتوانند برای تمرین بازیکنان هماهنگ نمایند.
 • در کانال های کانون اطلاع رسانی گردد تا کسانی که به شطرنج علاقه مند هستند اعلام آمادگی نمایند. (آقای ناطقی مخالف با این موضوع هستند و میفرمایند که این تصمیمات باید در کمیته های زیر مجموعه خودش صورت پذیرد.)
 • خانم تقی پور در انتها فرمودند که برنامه های کوه نوردی و قله نوردی طبق روال سابق ادامه پیدا کند.

جلسه در ساعت 14:45 دقیقه پایان یافت.

حاضرین جلسه:

آقایان: حسین صمدی،  مصطفی علی نیا مقدم، علی خانی، کریم مجتبوی،  محمد افشارمقدم، معین الدین ناطقی، پیام جلیلوند،

 

علیرضا شاه مراد زاده   و   شهاب میرآقاپور

 

خانم ها: سوگند تقی پور، زهرا صالحی،  فاطمه سمیع زاده و زهرا حق شناس