صورت جلسه ششم کمیسیون روابط عمومی

مورخ 27 شهریور ماه 1398 ششمین جلسه کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

  • پیشنهادی از جناب آقای عباسی مطرح شد با این مضمون که جلسه ی کمیسیون روابط عمومی هر هفته تشکیل شود. با اصلاح مصوبه قبلی در خصوص تاریخ های که پس از اظهار نظر توسط یکایک اعضا و اخذ رای با اکثریت آرا تصویب شد.
  • پیشنهاد گردید با توجه به اینکه 13 مهر روز پلیس و هفته ی نیروی انتظامی است، تعدادی از اعضا هیئت مدیره به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون روابط عمومی به روش مقتضی از قبیل تهیه و تقدیم لوح تقدیر، قدردانی به صورت کتبی و شفاهی در مراجع قضایی و غیر قضایی، جلسه ی هم اندیشی و یا حضور به صورت شخصی توسط اعضای مذکور یا سایر وکلا در قرارگاه مرکزی نیروی انتظامی، به منظور تشکر و قدردانی از پرسنل نیروی انتظامی صورت پذیرد. به پیشنهاد اعضای کمیسیون ، استند تقدیر از مراجع انتظامی جهت گرامی داشت روز نیروی انتظامی در محاکم قضایی مستقر شود.
  • مقرر شد از اعضای کمیسیون روابط عمومی یک نماینده در سایر کمیسیون های کانون وکلای دادگستری حضور یابد و از صورتجلسات کمیسیونهای اخیرالذکر گزارش تهیه نموده و در اختیار کمیسیون روابط عمومی قرار دهند. بدین منظور خانم عذرا زارعی نماینده کمیسیون علمی، خانم ثریا کشاورز نماینده کمیسیون کارآموزی، آقای میثم ارسنی نماینده در کمیسیون رفاه، آقای ساریجالو نماینده در کمیسیون حمایت، خانم صدیقه درگاهی نماینده در کمیسیون دادگاه مجازی ، آقای فخرالدین شکری نماینده در کمیسیون معاضدت، خانم سولناز قمری نماینده در کمیسیون فرهنگ و ادب و سرکار خانم مرآتی نیز بعنوان نماینده در کمیسیون ورزش می باشند و موظفند در جلسات کمیسیون های فوق الذکر حاضر شوند.
  • هماهنگی جهت تشکیل جلسه ای با هیئت مدیره محترم کانون وکلا طی چند روز آتی

حاضرین جلسه:

امیرحسین عباسی،  سید میثم ارسنی،  ابوالفضل بهرامی،   بهروز عبادی ،  حسینعلی ساریجالو،  مجید حسینی،  ابوالفضل بابایی،  فخرالدین شکری

فاطمه باجلان،   سولناز قمری،   زهرا مرآتی،   ستاره خانبان،   ثریا کشاورز

 

غایبین جلسه:

سمیه بهرامخانی، رضا حمزه ای، زهرا حسنی، معصومه ربیع زاده، مجید صالحی، زهرا حاجیان، نرگس کیایی، صدیقه درگاهی، حسین خدابنده، حمیده سلطان خواه، احسان اله قنبری