صورت جلسه مورخ 30 شهریور 1398 هیأت مدیره

به نام خدا

به تاریخ 30 شهریور ماه 1398  جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد، محمدجواد چیتگرزاده و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • در خصوص بند 1 مصوبه جلسه 23/6/98 هیئت مدیره راجع به هزینه تنظیم هر وکالتنامه پانصد هزار ریال که در زمان اخذ برگ وکالتنامه می بایست اخذ گردد،با عنایت در تاریخ فوق با توضیحات ارائه شده توسط اعضاء، به اتفاق آراء تصمیم جلسه موصوف به شرح زیر اصلاح گردید:

با توجه به افزایش هزینه های کاغذ و چاپ و افزایش سایر هزینه های کانون و تورم سالیانه، مبلغ هر بسته وکالتنامه 400 هزار تومان تعیین گردید. در ضمن مقرر شد که هرگونه اقدام به چاپ بسته های وکالتنامه تحت هر عنوانی، تخلف انتظامی محسوب و چنین وکالتنامه هایی که بدون مجوز کانون چاپ شده است از نظر کانون فاقد اعتبار است.

  • مقرر شد نظر به اینکه کانون وکلا مبلغ درآمدی بغیر از مساعدت همکاران عضو ندارد و در این مسیر معیار مساعدت میتواند میزان کارکرد و درآمد هریک از همکاران باشد. لذا با توجه به اینکه کانون دسترسی به سیستم CMS دادگستری و تعداد وکالت هریک از همکاران را دارد، از اول مهر ماه سال 1398 هریک از وکلای عضو به ازاء تنظیم قرارداد با هر موکل، در مراجع قضایی و غیر قضایی، مبلغ 40 هزار تومان به کانون وکلای قزوین پرداخت نمایند. از همکاران استدعا دارد همزمان با تنظیم هر وکالتنامه، این مبلغ به صورت به روز به حساب کانون واریز گردد تا شرایط پرداخت در زمان تمدید تسهیل گردد. عنایت شود که این مبلغ در زمان تمدید پروانه وکالت در آبان ماه هرسال قابل محاسبه و وصول می باشد. (جناب آقای چیتگرزاده با دریافت مبلغ 40 هزار تومان برای تنظیم هر قرارداد وکالت مخالف است.)
  • نامه اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در خصوص میزبانی همایش 34 قرائت شد و با توجه به امکانات شهر قزوین و وضعیت مالی کانون وکلای قزوین، موضوع منتفی است.
  • با انتقال دائم آقای علیرضا رهی به کانون وکلای مرکزی موافقت گردید.
  • درخواست آقای حسن غلامی به مبلغ چهل میلیون ریال با بازپرداخت ماهیانه چهارصد هزار تومان مطرح و موافقت گردید.
  • رای دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص الزام کانون وکلای قزوین در خصوص اعطای پروانه کارآموزی به آقای مصطفی طاهرخانی قرائت شد و مقرر شد که با رعایت شرایط و مقررات قانونی و انجام استعلامات قانونی و پرداخت هزینه های مقرر قانونی، پروانه کارآموزی نامبرده صادر گردد.
  • صورتجلسه روابط عمومی قرائت شد، بندهای مربوط به هفته پلیس با هماهنگی رئیس کانون انجام گیرد. در خصوص بند 3 با توجه به عدم ضرورت حضور اعضای روابط عمومی در بحث های تخصصی کمیسیون ها، مقرر گردید که صورتجلسات کلیه کمیسیون ها در اختیار نمایندگان روابط عمومی قرار گرفته تا این نمایندگان رابط کمیسیون ها در جهت انتشار اخبار کمیسیون ها باشند.

امضاء کنندگان: 

محمدرضا شهیدی،   امیرافشین کلانتری،   سید محسن خطیبی،   سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد 

محمدجواد چیتگرزاده   و   امیر کاتبی