صورت جلسه چهارم و پنجم کمیسیون رفاه

باسمه تعالی

به تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۲:۴۵ ، چهارمین جلسه کمیسیون رفاه و تسهیلات دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.

 

بعلت عدم حضور اعضای محترم کمیسیون رفاه، جلسه با حضور پنج نفر و بدون مصوبه در ساعت ۱۳:۴۵ پایان یافت.

 

حاضرین جلسه:

خانم ها:  شیوا ابراهیمی،  اعظم رحیمی،  مریم ضیاء آبادی،  شیما حاتمی راد

 آقای میثم چگینی


باسمه تعالی

به تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۲:۳۰ ، پنجمین جلسه کمیسیون رفاه و تسهیلات دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور اعضای محترم نامبرده در ذیل تشکیل گردید.

 

بعلت عدم حضور اعضای محترم کمیسیون رفاه، جلسه با حضور سه نفر و بدون مصوبه پایان یافت.

جلسه آتی با هماهنگ نمودن اعضای محترم برای روز سه شنبه مورخ ۱۶ مهر ماه ۹۸ ساعت ۱۲:۳۰ تعیین گردید.

 

حاضرین جلسه:

خانم ها:  فاطمه کلاه دوزها،  زهره زینالی،  مریم ضیاء آبادی

نظرات بسته شده است.