صورت جلسه 13 مهر ماه 98 هیأت مدیره

به نام خدا

 

به تاریخ 13 مهر ماه 1398 بیست و یکمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • نامه شماره 9891200015 کانون مرکز قرائت شد. جهت حضور در جلسه سه شنبه این هفته موضوع دعوت کانون وکلای مرکز، مقرر شد که همکاران ضمن هماهنگی حضور یابند.
  • نامه کانون فارس قرائت شد.
  • نامه کانون وکلای تبریز در خصوص معرفی نماینده جهت دبیرخانه متشکله در تبریز قرائت شد و مقرر گردید مراتب به نظر کمیسیون دفاع از حقوق شهروندی برسد و نماینده منتخب خود را تعیین و به هیئت مدیره معرفی نمایند.
  • نامه کانون البرز قرائت شد.
  • با پیشنهاد جناب خطیبی در خصوص ارائه میز خدمت در نماز جمعه قزوین موافقت شد. مقرر شد جناب خطیبی پیگیری لازم را در این خصوص انجام داده و ساز و کارهای لازم را در این خصوص انجام دهند. موضوع با همکاری کمیسیون معاضدت و اطلاع رسانی کمیسیون روابط عمومی انجام گیرد.
  • با پیشنهاد انفورماتیک کانون در خصوص تهیه کارت هوشمند ورود و خروج دادگستری و مراجع قضایی، موضوع مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد که رئیس کانون امور مربوطه را پیگیری نمایند.

 

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی،   امیرافشین کلانتری،   سید محسن خطیبی،   سید محمد حسینی و غلامرضا تجدد

 امیر کاتبی