صورت جلسه 16 شهریور 98 هیأت مدیره

به نام خدا

 

به تاریخ 16 شهریور ماه 1398 هفدهمین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی ، امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی ، سید محمد حسینی و محمدجواد چیتگرزاده تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

  • درخواست انتقالی خانم میترا پزشکی از کانون قزوین به کانون البرز مورد بررسی و موافقت واقع شد.
  • در خصوص تعیین ارکان کمیته “بررسی درخواست ماده 8 لایحه استقلال” 1- آقای محمد ملک محمدی، 2- آقای مهدی یزدی پور، 3- خانم فاطمه گلنار، 4- آقای فرهاد بشردوست ، 5- آقای امیرحسین حصاری انتخاب شدند.
  • در خصوص تعیین ارکان کمیته “بررسی درخواست های وکالت اتفاقی” 1- آقای سید محسن خطیبی، 2- آقای میرسینا داوری، 3- آقای علیرضا ذوالفقاری نژاد، 4- خانم مهرنوش کیال، 5- آقای میثم مختارزاده انتخاب شدند.

 

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی،امیرافشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی

 

محمد جواد چیتگرزاده