صورت جلسه 25 خرداد 98 هیأت مدیره

به تاریخ 25خرداد ماه 1398 پنجمین هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمد رضا شهیدی،  امیر افشین کلانتری، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی،  غلامرضا تجدد ، محمدجواد چیتگرزاده و امیر کاتبی تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید.

 

پیشنهاد در خصوص تشکیل کمیسیون و کمیته های جدید در کانون مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

1- کمیسیون نظارت و بازرسی و ماده 55 قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری قزوین

2- کمیته بررسی درخواستهای ماده 8 لایحه استقلال

3- کمیته بررسی درخواستهای وکالت اتفاقی

4- کمیته هماهنگی با وکلای سرپرست تحت نظارت کمیسیون کارآموزی

5- کمیته برگزاری دادگاههای مجازی تحت نظارت کمیسیون های کارآموزی و علمی

6- صندوق اضطراری حمایت از وکلا با کمک مالی خود همکاران

7- جهت ارتقاء علمی کارآموزان وکالت و آمادگی هرچه بیشتر ایشان برای شرکت در اختبار مقرر گردید در ابتدای هر ماه کتاب یا مبحثی از مبحثهای مختلف علم حقوق توسط کمیسیون محترم کارآموزی کانون جهت مطالعه کارآموزان معین گردد و در پایان هر ماه نیز آزمون بصورت تستی و آنلاین از مبحث یا کتاب مذکور بعمل آمده و نمرات آن نیز در تکالیف کارآموزی لحاظ گردد به همین جهت هم کمیته برگزاری آزمون های علمی ماهیانه کارآموزان وکالت تحت نظارت کمیسیون کارآموزی کانون تشکیل می گردد.

8- در خصوص برخورد نامناسب رئیس محترم شعبه 7 تجدید نظر با همکار محترم جناب آقای تاج احمدی مقرر شد پس از اعلام کتبی ایشان مراتب از سوی ریاست محترم کانون به رئیس کل محترم دادگستری استان منعکس و پیگیری و اقدام لازم بعمل آید.

9- پیرو اعلامیه قبلی پذیرش درخواست همکاری با ارکان و کمیسیونها تا 31/3/98 تمدید گردید.

 

امضاء کنندگان:

اعضای اصلی

محمد رضا شهیدی، امیر افشین کلانتری ، سید محسن خطیبی، سید محمد حسینی، غلامرضا تجدد   

 

اعضای علی البدل:

محمد جواد چیتگرزاده ، امیر کاتبی