صورت جلسه 26 مرداد ماه 1398 هیأت مدیره

 

 به نام خدا

 به تاریخ 26 مرداد ماه 1398 پانزدهین جلسه هیأت مدیره دوره هشتم کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور آقایان محمدرضا شهیدی و سید محمد حسینی به عنوان اعضای اصلی و آقایان محمدجواد چیتگرزاده ، امیر کاتبی و محمدمهدی نحوی به عنوان اعضای علی البدل تشکیل شد و در خصوص موارد زیر بحث و بررسی به عمل آمده و اتخاذ تصمیم گردید. 

 

 • با انتقال سرکار خانم آتنا ملک محمدی و آقای سهراب سلیم زاده به ترتیب به کانونهای وکلای استان مرکزی و تهران(مرکز) موافقت گردید.
 • با انتقال آقای مهدی رحمانی به صورت موقت به مدت 2 سال از قزوین به تاکستان موافقت گردید.
 • نامه مورخ 13 مرداد 1398 کمیسیون کارآموزی در خصوص حضور در جلسات دادرسی همراه با وکیل سرپرست و گواهی وکیل سرپرست در کارنامه ایشان تصویب گردید گواهی مربوطه جهت انجام کارآموزی مربوط به جلسات دادگاه کفایت نموده و نیازی به گواهی دادگاه نمی باشد.
 • نامه مورخ 13 مرداد 1398 کمیسیون محترم کارآموزی در خصوص درخواست خانم طراوت فلاح نژاد نظر به اینکه مطابق رویه شرکت در آزمون ورودی می بایست همراه با انصراف باشد و این امر موجب منتفی شدن کارآموزی خواهد گردید. بنابر این در صورت قبولی در این کانون باید کارآموزی از ابتدا مطابق قانون صورت پذیرد. مضافاً به اینکه با قبولی مجدد عملاً پیوستگی در کارآموزی که لازمه آموزش می باشد عملا منتفی می گردد.
 • اعضای محترم کمیسیون فرهنگ و هنر به تعداد 15 نفر به شرح زیر انتخاب شدند:

 

 • امیر کاتبی
 • میثم مهدوی شنقی
 • علی زرآبادی پور
 • علی کشاورز قدیمی
 • فخرالدین شکری
 • احسان اله قنبری
 • مهدی فخیمی
 • زهرا حسنی کردستان
 • ندا کلجه
 • زهرا حسین زاده
 • سولناز قمری
 • بهناز صبوری راد
 • فاطمه اسدی
 • مرجان سر رشته داری
 • مهناز جامعی

 

 • اعضای محترم کمیسیون داوری به تعداد 5 نفر به شرح زیر انتخاب شدند:

 

 • مجتبی گنجه ها
 • رحیم معروفی
 • سید محمد حسینی
 • ذوالفقار حیدری
 • علی زرآبادی پور

 

  • با توجه به استعفاء آقای سهراب بارک زائی و سرکار خانم فریبا رضایی از دادیاری دادسرای کانون وکلای قزوین و تصویب هیئت مدیره مبنی بر افزایش یک نفر به تعداد دادیاران محترم انتظامی؛ خانم ها خدیجه حیدری و سوری کبیری و آقای امیرحسین عباسی بعنوان دادیار انتخاب شدند.
  • با توجه به استعفاء آقای بهروز شریفی از اداره معاضدت، آقای محسن نقدی بعنوان عضو 5 نفره هیئت رئیسه اداره معاضدت انتخاب گردید.
  • اعضای محترم کمیسیون نظارت و بازرسی به تعداد 17 نفر به شرح زیر انتخاب شدند:

 

 • علی محمودی
 • مجید بیگدلی
 • اعظم رحیمی
 • رئوفه چگینی
 • غلامحسین مهرعلیان
 • داود اینانلو
 • رضا صالحی
 • علیرضا شاه مرادزاده
 • زینب مجابی
 • حسین مافی
 • امیر شیرخانلو
 • شهاب میرآقاپور
 • زهرا رجبی نژاد
 • نجیبه یعقوبی
 • حمیدرضا اسماعیلی
 • احسان اله قنبری
 • سید مهدی پرپینچی

 

 • اعضای محترم کمیسیون دفاع از حقوق و آزادی های فردی و حقوق شهروندی به تعداد 22 نفر به شرح زیر انتخاب شدند:

 

 • فریبا رضایی
 • ماندانا اسلامی
 • مریم رجبی فرد
 • مهری آئینه چی
 • زهرا قربانی
 • سیده مرضیه مومنی
 • زهرا باقری الموتی
 • مهناز ادیبان
 • راحله نوری
 • پریسا ثقفی
 • مریم طهرانیها
 • شیما حاتمی راد
 • سحر محمدبیگی
 • مرضیه آئینه چی
 • مهسا قربانی
 • مهسا حاجی فتحعلیها
 • علی کمالی
 • سعید کرمانشاهانی
 • مهدی اسماعیلی
 • خشایار انتظاریان
 • فریدون رفیع پور
 • هاشم بروجردیان

 

 

امضاء کنندگان:

محمدرضا شهیدی،  سید محمد حسینی

 

محمد جواد چیتگرزاده ،   امیر کاتبی ، محمدمهدی نحوی