صورت مالی کانون وکلای دادگستری استان قزوین منتهی به تاریخ 29 اسفند 1394

در ادامه صورت مالی کانون وکلای دادگستری استان قزوین منتهی به تاریخ 29 اسفند 1394 که بر اساس نشریه 166، زیر نظر کارشناس حسابرسی مستقل تهیه و تنظیم شده مطابق مصوبه هیأت مدیره محترم در تاریخ 22 آذر ماه 1395 جهت اطلاع اعضاء محترم هیأت عمومی این کانون تقدیم حضور میگردد.

 


جهت دریافت فایل گزارش مالی روی دکمه زیر کلیک بفرمایید