طرح پیشنهادی برگزاری دادگاه های مجازی توسط کمیسیون دادگاه های مجازی

به نام خداوند جان و خرد

 

 

به تاریخ 25 مهر ماه سال 1398 دومین جلسه کمیسیون دادگاه های مجازی تشکیل شد. براساس دستور جلسه قبلی با پیشنهاد اعضاء حاضرآقای ابراهیم ثابتی به عنوان دبیر جلسه (کمیسیون) انتخاب شد.

 

 

طرح پیشنهادی برگزاری دادگاه های مجازی

 

مقدمه

دادگاه تمرینی یا شبیه‌سازی دادگاه(Moot court)  نوعی فعالیت است که در آن مخاطبان سعی می‌کنند فرایند یک دادگاه را از طریق نوشتن لایحه و دفاع شفاهی در برابر قضات یا هیئت داوران شبیه‌سازی کنند. مسابقات شبیه‌سازی دادگاه تنها تکیه بر شواهد و سخنانی دارد که پیش از مسابقه در قالب یک متن مشترک به تمامی تیم‌ها ارایه می‌شود و در این مسابقات اثری از شهادت یا بازپرسی جریان وجود ندارد. در حقیقت پایه این مسابقات بر سنجش توانایی طرفین جهت ایجاد یک استدلال حقوقی با استفاده از اصول حقوقی است.

طرح پیشنهادی با هدف ارتقای سطح دانش و مکهارت های کاربردی وکلای دادگستری و کارآموزان و آشنایی آنان با ساختار دادگاه ها، نحوه دفاع وکلا از لوایح و تکنیک های آن و به عبارت بهتر کاربرد دانش حقوقی آنان در مواجهه با پرونده های حقوقی و قضات دادگاه ها برگزار می‌شود.

 

اهداف

  • پیشرفت علمی و ارتقای سطح دانش وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و دانشجویان حقوق
  • گسترش روش های نوین آموزشی به منظور نحوه ارائه دانش حقوقی و کاربرد آن در فرآیند دادگاه ها و نوآوری هایی مانند مسائل روانشناختی و اعتماد به نفس و ارتقاء اخلاق حرفه ای
  • آشنایی با مبانی حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری در سطح ملی و بین المللی
  • ارتقای سطح آگاهی و دانش حقوق بشردوستانه در بین وکلای دادگستری، کارآموزان و دانشجویان حقوق

 

موضوع طرح

دادگاه های مجازی در سه بخش زیر برگزار می شود:

  • مسابقات مقررات انتظامی کانون های وکلای دادگستری
  • برگزاری دادگاه های مجازی حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری
  • برگزاری دادگاه های مجازی تخصصی حقوقی و کیفری

این رویداد قابلیت برگزاری در سه سطح «استانی»، «منطقه ای» و «ملی» را دارد.

 

شیوه برگزاری مسابقات مقررات انتظامی کانون های وکلای دادگستری

مسابقات مقررات انتظامی کانون های وکلای دادگستری با مشارکت گروه های داوطلب متشکل از حداقل 2 تا حداکثر 4 وکیل پایه یک دادگستری یا کارآموز وکالت برگزار خواهد شد. ساختار هر گروه شامل 2نفر ارئه دهنده (Mooter)، یک پژوهشگر و یک مربی (Coach) می باشد. که حضور پژوهشگر ( researcher) و مربی در گروه الزاما اجباری نیست. اعضای گروه در قالب تیم به بررسی و آماده سازی دفاعیات پرداخته و در صحن دادگاه مجازی به ارائه دیدگاه های خود می پردازند.

هیات داوری متشکل از سه نفر وکیل باسابقه دادگستری یا عضو هیات علمی دانشگاه می باشد که بر اساس شیوه نامه داوری و شاخص های استاندارد تدوین شده به ارزیابی عملکرد گروه های داوطلب می پردازند.

موضوعات قابل طرح در جلسات توسط کمیسیون علمی مسابقات مشخص و در اختیار گروه ها قرار می گیرد. در هر مسابقه گروه ها به صورت تصادفی و بر اساس جدول گروهبندی با یکدیگر بر سر موضوع مشخص شده کیفری یا حقوقی به رقابت می پردازند و هیات داوری بر اساس روند مباحث و شیوه نامه داوری به هر گروه امتیاز علمی و مهارتی اعطا می نمایند. در نهایت در مرحله مقدماتی از بین تمامی گروه های داوطلب 8 گروه بر اساس رده بندی امتیاز کسب شده به مرحله دوم راه می یابند. در مرحله دوم با برگزاری 4 دادگاه مجازی و امتیازدهی مجدد 4 گروه حائز بالاترین امتیاز به مرحله نیمه نهایی راه می یابند و به همین روال و با برگزاری 2 دادگاه مجازی از میان شرکت کنندگان دو گروه حائز بالاترین امتیاز به مسابقه نهایی راه می یابند. در مسابقه نهایی با برگزاری یک دادگاه، گروه برتر معرفی خواهد شد. انتخاب گروه های رقیب و موضوعات دادگاه مجازی در کلیه مراحل تا قبل از مرحله نهایی بر اساس قرعه کشی انجام می شود.

جدول زمانی مرحله استانی

ردیف عنوان مدت زمان (روز) توضیحات
1 انتشار فراخوان و ثبت نام 30 آبان ماه 1398
2 برگزاری مرحله مقدماتی 30 آذر ماه 1398
3 برگزاری مرحله دوم 15 1 لغایت 15 دی 1398
4 برگزاری مرحله نیمه نهایی 15 1 لغایت 15 بهمن 1398
5 برگزاری مسابقه نهایی 15 1 لغایت 15 اسفند 1398

 

جدول هزینه های مرحله استانی

ردیف عنوان هزینه مبلغ (ريال) توضیحات
1 هزینه برگزاری مسابقات مرحله استانی 150.000.000 شامل هزینه اجاره سالن، پذیرایی، تجهیزات و مستند سازی برای 5 روز
2 هزینه دبیرخانه مسابقات 10.000.000  
3 هزینه جایزه گروه برتر 40.000.000 چهار کارت هدیه 10میلیون ریالی
4 هزینه دستمزد هیات داوران 15.000.000 سه کارت هدیه 5میلیون ریالی
5 پیش بینی نشده 5.000.000  
6 جمع کل 220.000.000  

توضیحات: در کلیه روندهای فوق ، مشارکت اعضای کانون وکلای دادگستری به صورت رایگان محسوب شده و از سرجمع هزینه های پیش بینی شده کسر می شود. هزینه پیشنهادی برای ثبت نام هر گروه در مسابقه استانی رایگان می باشد . لازم به ذکر است این مبلغ بر اساس ثبت نام ده گروه در مسابقات پیش بینی شده است.

 

 

 

 

 

 

جدول هزینه های مرحله منطقه ای

ردیف عنوان هزینه مبلغ (ريال) توضیحات
1 هزینه برگزاری مسابقات مرحله منطقه ای 250.000.000 شامل هزینه اجاره سالن، پذیرایی، نهار، تجهیزات و مستند سازی برای 4 روز
2 هزینه دبیرخانه مسابقات 10.000.000  
3 هزینه جایزه گروه برتر 80.000.000 چهار کارت هدیه 20میلیون ریالی
4 هزینه دستمزد هیات داوران 50.000.000 پنج کارت هدیه 10میلیون ریالی
5 پیش بینی نشده 10.000.000  
6 جمع کل 400.000.000  

 

توضیحات: در کلیه روندهای فوق ، مشارکت اعضای کانون وکلای دادگستری به صورت رایگان محسوب شده و از سرجمع هزینه های پیش بینی شده کسر می شود. هزینه پیشنهادی برای ثبت نام هر گروه در مسابقه 000/000/20ریال می باشد. لازم به ذکر است این مبلغ بر اساس ثبت نام ده گروه در مسابقات پیش بینی شده است.

 

جدول هزینه های مرحله ملی

ردیف عنوان هزینه مبلغ (ريال) توضیحات
1 هزینه برگزاری مسابقات مرحله ملی 400.000.000 شامل هزینه اسکان، اجاره سالن، پذیرایی، نهار، تجهیزات و مستند سازی برای 4 روز
2 هزینه دبیرخانه مسابقات 10.000.000  
3 هزینه جایزه گروه برتر 160.000.000 چهار کارت هدیه 40میلیون ریالی
4 هزینه دستمزد هیات داوران 100.000.000 ده کارت هدیه 10میلیون ریالی
5 پیش بینی نشده 30.000.000  
6 جمع کل 700.000.000  

 

توضیحات:

1-در کلیه روندهای فوق ، مشارکت اعضای کانون وکلای دادگستری به صورت رایگان محسوب شده و از سرجمع هزینه های پیش بینی شده کسر می شود. هزینه پیشنهادی برای ثبت نام هر گروه در مسابقه 000/000/40 ریال می باشد. لازم به ذکر است این مبلغ بر اساس ثبت نام ده گروه در مسابقات پیش بینی شده است. پیشنهاد می شود مسابقات سطح منطقه ای و ملی با مشارکت کمیسیون آموزش اسکودا برگزار گردد و در صورت پذیرش تامین هزینه های برگزاری آن از سوی اسکودا این دوره از مسابقات نیز رایگان و هزینه ورودی از متقاضیان دریافت نگردد .

2- به منظور تهیه مقدمات برگزاری مسابقات (10) مورد از خلاصه پرونده های مهم یا چالش برانگیز دادسرا و دادگاه های انتظامی کانون وکلا با رعایت مراتب محرمانگی به این کمیسیون ابراز گردد

 

شیوه برگزاری دادگاه های مجازی حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری

این دادگاه ها با رویکرد غیررقابتی و با مشارکت نهادهای حمایتگر در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و دستگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی و تشکل های غیردولتی داوطلب مانند «دبیرخانه کمتیه ملی حقوق بشردوستانه»، «کمیته بین المللی صلیب سرخ»، «انجمن ایرانی مستقل سازمان ملل متحد»، «دفتر خدمات حقوقی بین الملل»، «مرکز پژوهش های حقوقی»، «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» و سایر نهادهای مشابه و همکاری کمیسیون حقوق شهروندی و آزادی های عمومی برگزار می شود.

این دادگاه ها به صورت فصلی پس از اعلام فراخوان و ثبت نام در قالب گروه های داوطلب و به صورت غیررقابتی برگزار می شود و در پایان به کلیه گروه های داوطلب گواهی حضور اعطا می گردد.

جدول هزینه های برگزاری سالیانه

ردیف عنوان هزینه مبلغ (ريال) توضیحات
1 هزینه برگزاری دادگاه های مجازی حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری 000/000/360 شامل هزینه اجاره سالن، پذیرایی، نهار، تجهیزات و مستند سازی و لوح تقدیر برای 6 روز

توضیحات: در کلیه روندهای فوق ، مشارکت اعضای کانون وکلای دادگستری به صورت رایگان محسوب شده و از سرجمع هزینه های پیش بینی شده کسر می شود.

برنامه پیشنهادی برگزاری این مسابقات عبارتند از:

ردیف روز تاریخ توضیحات
1 5 شنبه 28 آذر 1398 شبیه سازی داوری در حقوق تجارت بین الملل
2 5 شنبه 15 اسفند 1398 شبیه سازی دادگاه بین المللی لاهه در پرونده ملی شدن صنعت نفت
3 5 شنبه 18 اردیبهشت 1399 بررسی تحریم یکجانبه دولت ها و آثار آن در آیینه حقوق بشر با تاکید بر اختیارات و وظایف شورای امنیت سازمان ملل
4 5 شنبه 30 شهریور 1399 هفته دفاع مقدس و روز جهانی صلح و شبیه سازی دادگاه بین المللی کیفری راجع به جنایت های جنگی
6 5 شنبه 13آذر 1399 حق سلامت و برخورداری از آن در میثاق های بین الملی با تاکید بر مصوبات کمیته اقتصل=ادی اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد
7 5 شنبه 14 اسفند ماه 1399 آشنایی با کنواسیون های بین المللی مرتبط با منابع طبیعی و محیط زیست و موارد نقض یا عدم تعهد دولت ها به آن در حقوق بین المللی

 

 

شیوه نامه برگزاری دادگاه های مجازی تخصصی حقوقی و کیفری

این دادگاه ها با رویکرد غیررقابتی و با مشارکت دادگستری کل استان و نهادهای شبه قضایی و دستگاه های اجرایی علاقمند به صورت دوماهانه برگزار می می شود. موضوعات منتخب بر اساس اهمیت موضوع، فراوانی موضوعات مطروحه در مراجع قضایی یا موارد اختلافی مهم با تاکید بر رویه قضایی برگزار می شود.

این دادگاه ها به صورت فصلی پس از اعلام فراخوان و ثبت نام در قالب گروه های داوطلب و به صورت غیررقابتی برگزار می شود و در پایان به کلیه گروه های داوطلب گواهی حضور اعطا می گردد.

جدول هزینه های برگزاری سالیانه

ردیف عنوان هزینه مبلغ (ريال) توضیحات
1 هزینه برگزاری دادگاه های مجازی تخصصی حقوقی و کیفری 000/000/240 شامل هزینه اجاره سالن، پذیرایی، تجهیزات و مستند سازی و لوح تقدیر برای 8 روز

توضیحات: در کلیه روندهای فوق ، مشارکت اعضای کانون وکلای دادگستری به صورت رایگان محسوب شده و از سرجمع هزینه های پیش بینی شده کسر می شود.

 

برنامه پیشنهادی برگزاری این مسابقات عبارتند از:

ردیف روز تاریخ
1 5 شنبه 14 آذر 1398
2 5 شنبه 17 بهمن 1398
3 5 شنبه 28 فروردین 1399
4 5 شنبه 22 خرداد1399
5 5 شنبه 9مرداد 1399
6 5 شنبه 1 آبان 1399
7 5 شنبه 18 دی ماه 1399
8 5 شنبه 14 اسفند 1399

 

در خصوص دادگاه های مجازی تخصصی پیشنهاد می گردد موضوع با رعایت فراوانی پرونده ها در مراجع قضایی ، موارد اختلافی  و یا اهمیت موضوع در دانش حقوق با تاکید بر رویه قضایی برگزار گردد .

برآورد منابع ریالی به منظور کمک در تصمیم گیری هیات مدیره انجام شده و پیشنهاد کمیسیون برگزاری این طرح در قالب تفاهم نامه و جلب مشارکت و امکانات از نهادهای موثر نظیر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دادگستری و غیره در راستای کنترل و کاهش هزینه ها  است .

 

توضیحات:

1- آیین نامه اجرایی ( شیوه نامه ) با الگوبرداری از آیین نامه مسابقات دادگاه های مجازی «هانری دونان» و مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران پس از تصویب کلیات تدوین می گردد.

2- به منظور هم افزایی و جلوگیری ازفعالیت موازی با اهداف و وظایف کمیسیون ها و هدر رفت انرژی و فرصت همکاران محترم کانون پیشنهاد برگزاری یک نشست مشترک با دبیران محترم کمیسیون علمی، کارآموزی و دادگاه مجازی و حضور ریاست محترم کانون در تاریخ 02/08/98 روز پنجشنبه می گردد .

3- با توجه به انصراف تعدادی از اعضاء محترم منتخب کمیسیون به منظور تحقق اهداف کمیسیون و تقسیم وظایف پیشنهاد می گردد خانم ها حمیده ترکمن، سمیرا کاظمی و پریسا ثقفی و آقایان امین حقیقت و محمد افشار جهت همکاری به کمیسیون دعوت گردند.

 

طرح پیشنهادی مذکور و موارد بیان شده به اتفاق آراء به تصویب این کمیسیون رسید و مراتب به آن هیات مدیره محترم جهت بررسی و اعلام نظر منعکس می گردد .