فراخوان ارسال آثار اعضاء جهت چاپ کتاب مجموعه اشعار وکلا توسط کانون وکلای فارس

پیرو فراخوان کانون وکلای دادگستری فارس در خصوص چاپ کتاب اشعار وکلای دادگستری از همکاران محترم دعوت می شود در صورت داشتن طبع شعر، آثار خود را ظرف مدت 10 روز آینده(پایان تیر ماه) به دبیرخانه کانون وکلای دادگستری قزوین ارسال فرمائید.