فراخوان ارسال آراء قضایی جهت نشر در وب سایت اسکودا

پیرو نامه شماره 50 ص 1399 مورخ 31/02/1399 اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در نظر دارد بخشی از سایت خود را به بررسی، تحلیل و نقد آراء قضایی اختصاص دهد لذا از همکاران علاقه مند به همکاری در این بخض دعوت میگردد آرایی را که قابل نقد و بررسی میدانند همراه با تحلیل یا بدون آن به دفتر اسکودا یا دبیرخانه کانون ارسال نمایند.