فراخوان ارسال مقاله جهت نشر در فصلنامه تخصصی علم و وکالت

پیرو وصول فراخوان کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی مبنی بر ارسال مقاله جهت نشر در فصلنامه تخصصی علم و وکالت از همکاران علاقه مند دعوت میگردد مقالات خود را در محور پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف علم حقوق به سایت و یا نشانی پست الکترونیک این نشریه ارسال فرمایند.

سایت: www.nashr-eazarbar.ir

ایمیل: nashriyekanon@gmail.com

لازم بذکر است این مجله در پایگاه مجلات تخصصی نور مگز و بانک اطلاعات نشریات کشور(مگیران) نمایه میگردد.