فراخوان اعلام آمادگی جهت مشارکت در انجام امور پژوهشی با اولویت موضوعات حقوقی و مرتبط با نهاد وکالت

 

احتراماً از همکاران محترم علاقه مند (وکلا کارآموزان)، به مشارکت در انجام امور پژوهشی با اولویت موضوعات حقوقی و مرتبط با نهاد وکالت دعوت بعمل می آید. درصورت تمایل آمادگی خود را حداکثر تا تاریخ 15 اسفند ماه 1401 بصورت مکتوب و یا از طریق درگاه الکترونیکی به کانون وکلای قزوین اعلام نمایند.