فراخوان بررسی طرح وکالت توسط وکلای دادگستری

با توجه به اعلام وصول طرح وکالت در مجلس شورای اسلامی و به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع ضمن اعلام تشکیل کارگروه ویژه ای جهت بررسی مواد طرح موصوف در کانون وکلای دادگستری استان قزوین از کلیه همکارانی که در این خصوص نظراتی دارند خواهشمند است؛ نظر خود را بصورت مکتوب و در اسرع وقت به دبیرخانه کانون وکلای دادگستری قزوین تحویل نمایند.

ضمناً سوابق این طرح نیز جهت بررسی شما عزیزان در ادامه قابل دریافت است.