فراخوان تکمیل پرسش نامه در جهت رفع مشکلات و چالش های مالیات بر وکلا

پیرو نامه شماره 190 ص 99 مورخ 22 شهریور ماه 1399 اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران از همکاران محترم دعوت میگردد با تکمیل پرسش نامه زیر و ارایه آن به دبیرخانه کانون ما را در جهت رفع مشکلات و چالش های مالیات بر وکلا یاری فرمایید.