فراخوان ثبت سفارش محصولات انتشارات روزنامه رسمی کشور

همکاران متقاضی محصولات انتشارات روزنامه رسمی کشور که لیست آن در ذیل این متن موجود است مراتب را جهت ثبت سفارش و تهیه محصولات به اطلاع واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان قزوین برسانند.

 

مجموعه قوانین سال 95

مجموعه قوانین سال 96

مجموعه قوانین سال 91

مجموعه قوانین سال 1332

قانون حمایت خانواده همراه با نظریه های مشورتی

مشروح مذاکرات قانون مدنی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون آیین دادرسی کیفری

آشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری

قانون برنامه ششم توسعه

قانون نظام صنفی کشور

قانون اساسی و قانون مدنی

قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 96 95-94-93

قانون شوراهای حل اختلاف

مجموعه قوانین یکصد ساله جلد 1 الی 12

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی

قانون نحوه اجرای محدودیت های مالی

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

واژه های مصوت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

قانون مجازات اسلامی و نظریه های مشورتی

بخشنامه ها و آیین نامه های صادره توسط ریاست محترم قوه قضاییه