فراخوان ثبت نام بیمه تکمیلی

پیرو وصول نامه شماره ۲۳۴۶۳۰ صندوق حمایت از وکلای دادگستری مورخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ در خصوص ثبت نام بیمه تکمیلی از همکاران محترمی که تمایل به استفاده از خدمات بیمه ای دارند دعوت میگردد مطابق مندرجات نامه با مراجعه به سایت زیر نسبت به ثبت نام خود و اعضای خانواده اقدام فرمایند.

www.bimebaran.com


نظرات بسته شده است.