فراخوان ثبت نام بیمه تکمیلی

پیرو وصول نامه شماره 234630 صندوق حمایت از وکلای دادگستری مورخ 12 مرداد ماه 1400 در خصوص ثبت نام بیمه تکمیلی از همکاران محترمی که تمایل به استفاده از خدمات بیمه ای دارند دعوت میگردد مطابق مندرجات نامه با مراجعه به سایت زیر نسبت به ثبت نام خود و اعضای خانواده اقدام فرمایند.

www.bimebaran.com