فراخوان ثبت نام در دوره کلاس های آمادگی آزمون تولز (TOLES)

پیرو نامه بشماره 140-صادره 01 مورخه 8 خرداد ماه 1401 اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران درخصوص برگزاری دوره های آمادگی آزمون تولز (آزمون مهارت های انگلیسی حقوقی) توسط مرکز حقوق بین الملی و سرمایه گذاری لاهه توجه شما را به نامه مربوطه جلب می نماییم.