فراخوان جلب مشارکت همکاران در تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی و تحول نهاد وکالت

پیرو نامه شماره 110 ص 99 مورخ 17 تیر ماه 1399 ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و با توجه به در جریان بودن طرح تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی و تحول نهاد وکالت توسط عده ای از وکلای داوطلب از سراسر کشور از همکاران علاقه مند به مشارکت در تدوین این سند ارزشمند دعوت میگردد مراتب را کتبا به دفتر کمیسیون های این کانون اعلام نمایند.