فراخوان دز سوم واکسیناسیون وکلای مدافع و اعضای گرانقدر خانواده وکلا

پیرو هماهنگی بعمل آمده با ستاد کرونا
از وکلای محترم
و اعضای گرانقدر خانواده وکلا
شامل همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر و برادر
دعوت میگردد جهت انجام واکسیناسیون با همراه داشتن کارت ملی و کارت واکسن به نشانی زیر مراجعه فرمایید.

زمان: چهارشنبه مورخ 15 دی ماه 1400 از ساعت 8 الی 15
مکان: ساختمان کانون وکلای دادگستری قزوین، مجتمع ادارات پونک

واکسن های سینوفارم و پاستو کووک پلاس موجود است.

روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین