فراخوان: دعوت به عضویت در کمیسیون های اسکودا

مطابق مصوبه شورای محترم اجرایی در تاریخ 8 مهر 1395 از کلیه همکاران علاقه مند به عضویت و فعالیت در کمیسیون های اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران دعوت میگردد تا مراتب را نهایتا تا تاریخ 24 مهر 1395 همراه با رزومه ای کامل از سوابق مرتبط با موضوع کمیسیون درخواستی به واحد انفورماتیک کانون اعلام فرمایند.

 

لیست کمیسیون های تخصصی اسکودا به شرح زیر میباشد:

  • کمیسیون روابط عمومی
  • کمیسیون امور بین المللی
  • کمیسیون آموزش
  • کمیسیون ورزش
  • کمیسیون انتشارات
  • کمیسیون امور حقوقی و تدوین قوانین
  • کمیسیون انفورماتیک
  • کمیسیون رفاه و تأمین اجتماعی