فراخوان سازمان وظیفه عمومی ناجا جهت تعویض کارت های پایان خدمت قدیمی به هوشمند

پیرو نامه شماره 23/136/402/1/23 مورخ 1399/08/10 در خصوص فراخوان سازمان وظیفه عمومی ناجا جهت تعویض کارت های پایان خدمت قدیمی به هوشمند از همکاران خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تعویض کارت های پایان خدمت و یا معافیت قدیمی با هوشمند از طریق مراجعه به دفاتر پلیس +10 سراسر کشور اقدام فرمایند.