فراخوان ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند جهت دریافت کمک های نقدی

پیرو نامه شماره 99/110/س د مورخ 6 اردیبهشت 99 ریاست محترم کل دادگستری استان و رئیس هیأت امنا ستاد دیه استان قزوین و همچنین ریاست محترم اداره کل زندانهای استان در خصوص فراخوان ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و در راستای دریافت کمک های نقدی و جذب مساعدت های خیرین نیکوکار از همکاران علاقه مند دعوت میگردد مبالغ کمکی خود را به شماره حساب های زیر واریز فرمایند.

  • شماره شبای IR 110170000000105258189000 نزد بانک ملی بنام ستاد دیه استان قزوین
  • شماره شبای IR 230120000000003313110827 نزد بانک ملت بنام ستاد دیه استان قزوین
  • شماره کارت 6104337767065541 نزد بانک ملت بنام ستاد دیه استان قزوین