فراخوان عضویت در کمیسیون ورزش و امور بین الملل اسکودا

بدینوسیله از همکاران محترم علاقه مند به عضویت و فعالیت در کمیسیون های ورزش و امور بین الملل اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران دعوت میگردد مراتب آمادگی خود را تا تاریخ 12 بهمن ماه به دفتر کمیسیون های کانون وکلای دادگستری استان قزوین اعلام فرمایند.