فراخوان عضویت در کمیسیون وزرش و بین الملل اسکودا

پیرو نامه شماره 529/ص/99 مورخ 4 اسفند ماه 1399 اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران مبنی بر فراخوان اعلام آمادگی افرادی که داوطلب عضویت در کمیسیون وزرش و بین الملل اتحادیه هستند از همکاران علاقه مند دعوت میگردد مراتب اعلام آمادگی خود را به همراه سوابق اجرایی و علمی خود تا 11 اسفند ماه 1399 از طریق سامانه خدمات الکترونیک کانون به نشانی my.qazvinbar.org  اعلام فرمایند.