فراخوان: فروش اقلام الکترونیکی ویژه وکلا و کارآموزان با شرایط ویژه

با توجه به راه اندازی سامانه ابلاغ الکرونیکی و نیز سایر سامانه های خدمات الکترونیکی که وکلا و کارآموزان ملزم به استفاده و بهره برداری از آنها هستند و نیز در راستای تأمین رفاه و آسایش اعضاء محترم، این کانون با فراهم نمودن شرایط فروش ویژه اقلام الکرونیکی مورد نیاز وکلا که همگی آنها از نظر نوع جنس و قیمت و کیفیت در واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری بررسی و از بین تعداد بسیار کالاهای موجود برگزیده شده اند؛ از عزیزانی که تمایل به تهیه این اقلام دارند دعوت مینماید تا مراتب را بصورت حضوری و یا تلفنی به واحد انفورماتیک کانون اعلام فرمایند تا در اسرع وقت نسبت به تأمین خواسته ایشان اقدام گردد.