فراخوان مشارکت در امور خیریه

پیرو نامه شماره 867/97 مؤسسه خیریه راه فرشتگان آسمانی(شیرخوارگاه حلیمه) و نامه شماره 3022455 کمیته امداد امام خمینی(ره) و نامه شماره 10100 کانون خیریه حمایت از بیماران کلیوی امام سجاد(ع) قزوین از تمام همکاران علاقه مند به مشارکت در امور خیریه دعوت می گردد در صورت تمایل با تماس به هر یک از موسسات خود را در اقدامات نیک و پسندیده کمک به همنوع شریک فرمایید.

 

اطلاعات تماس با موسسه خیریه راه فرشتگان آسمانی(شیرخوارگاه حلیمه): 02833244560

اطلاعات تماس با کمیته امداد امام خمینی(ره): 02833377410

اطلاعات تماس با کانون خیریه حمایت از بیماران کلیوی امام سجاد(ع): 02833661961

اطلاعات تماس با خیریه حمایت از بیماران سرطانی مکس: 02833237403