فراخوان مشارکت در تألیف کتاب خلاصه قوانین حقوقی کاربردی برای تجار

پیرو نامه شماره ۵۳۶/ص مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۹ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک در خصوص اعلام آمادگی وکلای محترم برای همکاری در چاپ کتاب خلاصه قوانین حقوقی کاربردی برای تجار در ۳۰ کشور مطرح دنیا با هدف آشنایی و تسهیل دسترسی تجار به قوانین حقوقی سایر کشورها و ایجاد تعامل  بیشتر بین حقوقدانان و تجار از همکاران علاقه مند به این موضوع دعوت میگردد مراتب اعلام آمادگی و رزومه خود را به نشانی الکترونیکی زیر ارسال فرمایند.

email: acic.markazi@gmail.com


نظرات بسته شده است.