فراخوان کانون وکلای فارس جهت کمک به آسیب دیدگان شهرستان دنا(شهر سی سخت)

پیرو نامه مورخ 18 اسفند ماه 1399 کانون وکلای دادگستری منطقه فارس و با توجه به وقوع زلزله اخیر در شهر سی سخت از همکاران خیر خواه و خیراندیش عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین دعوت میگردد در صورت تمایل کمک های نقدی خود را به شماره حساب معرفی شده در نامه زیر از طرف کانون وکلای دادگستری منطقه فارس واریز نمایند.