فراخوان یاری رسانی به کودکان بی سرپرست تحت پوشش شیرخوارگاه حلیمه قزوین

پیرو نامه شماره 99/794 مورخ 19 اسفند ماه 1399 مؤسسه خیریه راه فرشتگان آسمانی(شیرخوارگاه حلیمه قزوین) در خصوص دعوت اعضای فرهیخته و خیراندیش این کانون به یاری رسانی جهت تأمین هزینه امکانات مورد نیاز فرزندان بی سرپرست تحت پوشش این موسسه از اعضای محترم دعوت میگردد همانند گذشته و در صورت تمایل از طریق تماس با این موسسه کمک های خود را به کودکان بی سرپرست اهدا فرمایند.