فصلنامه قانون طاها

فصلنامه حقوقی قانون طاها با رویکردی پژوهشی و اطلاع رسانی ، با انتشار مطالب حقوقی در تابستان 1395 به جرگه مطبوعات کشور پیوست است و آنچه که در تولید این نشریه مد نظر می باشد انتخاب موضوعات مختلف در رشته حقوق را تشکیل می دهد.

«فصلنامه قانون طاها » نشریه ای تخصصی که در زمینه حقوق و حوزه های مرتبط با آن فعالیت می کند . این نشریه تلاش می کند بر خلاف بیشتر نشریات تخصصی دیگر ، به حوزه تخصصی خود به صورتی خاص و با نگاهی که مورد استفاده مردم است توجه کند . وجه تخصصی نشریه بیش از همه ، در بهره مندی قضات ، وکلا ،پژوهشگران و علاقمندان به رشته حقوق می باشد. هر چند تخصصی و کاربردی بودن ، تنها مشخصه «قانون طاها » نخواهد بود ، قانون طاها در کنار انجام رسالت مطبوعاتی خود به موضوعات روز و قابل استفاده مخاطبین این رشته توجه دارد. از جالب ترین مطالب این فصلنامه در شماره نخست ، می توان به موارد زیر اشاره نمود « حقوق خانواده ، تروریسم سایبری در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ، بررسی حقوقی کتمان ازدواج اول با حفظ بکارت و اخذ شناسنامه المثنی و ضمانت اجرای حقوقی ، مسئولیت مدنی فوت فرصت در خطای پزشکی ، نکاتی در خصوص قصور پزشکان ، بررسی حقوقی قرارداد های کارگر و کارفرما اعم از پیمانی ، استخدامی و… ،تاثیر عدم اعلام ریسک واقعی توسط بیمه گذار بر عقد بیمه و دهها مقاله خواندنی دیگر و جدول حقوقی می باشد.

 


 

با توجه به اعلام آمادگی این نشریه جهت انتشار مقالات و نوشته های حقوقی وکلای دادگستری از تمامی اعضای محترم دعوت میگردد تا در صورت تمایل به انتشار نوشته های خود، فایل مقاله را به نشانی الکترونیکی این نشریه ارسال فرمایند.

 


 

نشانی الکترونیکی موسسه قانون طاها: ghanonetaha@yahoo.com