قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

به پیوست تصویر آیین نامه شماره ۱۰۰/۵۸۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۱/۱۴۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص ” قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ” جهت استحضار همکاران محترم تقدیم حضور میگردد.


جهت دریافت فایل تصویر این قانون کلیک نمایید.

نظرات بسته شده است.