لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری آذر ماه 1401

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در آذر ماه 1401 فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.


فتحعلی سلیمان پور

سوگند تقی پور

لیلا پیرهادی

انسیه مطیعی

 

بهزاد فخیمی

مریم شفیعی

ندا کلجه

مسعود نایب زاده

 

بهروز فارسی

مهدی جلوخانی نیارکی

کمال رضایی نیارکی

مریم علیزاده

 

سودابه غفوری

ثریا کشاورز یوسفی

تقی تقوایی کشتکار

حسین رضی

 

ابوذر بختیاری

صدیقه درگاهی

سپیده وکیلی

ولی ناصری

 

حمزه بغدادی

مرتضی نظری

مهناز ادیبان

مهدی کیایی

 

خشایا ر انتظاریان

سعید فلاح امینی

زهرا نوری ملامحله

حمید خدابنده لو

 

صابر حاج سید جوادی

علیرضا اقا کاشی

محسن ملائی

سید مهدی حسینی

 

داود خان زاده

مهناز شیرازی

فاطمه علی محمدی

علیرضا لشگری

 

فرنک فیض الهی

حسن حسنی

زهرا بهرامی

اسماعیل کشاورز

 

سارا کمالی

علی نصیری

نسرین مقدس زاده

سید جمال موسوی

 

حسین مافی

سکینه امینی

ستاره خانبان

زهرا حیدری

 

محمد طائفه زرکش

مریم ضیا آبادی

نرگس کیایی

محمد بهراد فتحی

 

فریدون رفیع پور

زهرا سبزی

ناصر عبداله نژاد

فاطمه سیمیاری

 

نازنین زهرا عطاری

هوشنگ دینی

سجاد مولایی

معصومه چگینی

 

مصطفی رحیمی پور

مسلم نظری

سعید بهرام خانی

احسان اله قنبری

 

حسین تیموری

رئوفه چگینی

سارا سیف

محمد ابراهیم قموشی

 

عذرازارعی

حمیده سلطان خواه

شایسته رشوند

مریم آقا بیگی ها

 

محمودرضا ذاکرین

مهسا مشاطان

مصطفی علی نیا مقدم

منا فیروزی

 

میثم چگینی

راحله نوری

امیر حسین عباسی

سعید صالحی

 

غزل فاروقی

محمد صالح عرب زاده

نجمه ابراهیمی

علیرضا محمدی

 

علی کمالی

سعید احمد مالکی

مسعود ناظمی

محمد احمدی

 

امیر مطهری

الهه ارام

سید علی اکبر نایینی

زهرا اکبر شاهی

 

محبوبه جعفر زادگان

زهرا عبداله پور

سید محسن خطیبی

مریم طهرانی ها

 

حسین خدابنده

الهام ایمنی کاشانی

سید میثم ارسنی

زهرا سراجان