لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری آذر ماه 1402

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در آذر ماه 1402 فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.


مصفی طاهرخانی
احمد باقری کلیشمی
مرتضی شاقلانی لور
احسان بیگدلی
حدیثه سروش آرا
محسن امانی
نرگس نوروزی
ندا رادرزم
زینب نیازی
حمید خدابنده لو
سمانه  گودرزی
گلی حیدری
مجتبی گودرزوند
مژگان میرزایی
گلنار خاتونی سلخوری
وحید محمدی بندبنی
مهدی بابا
رسول صادقی فر
انسیه طاهرخانی
محمود کیالها
شکوفه السدات حسینی پور
زهرا سادات حاجی میر صادقی
سعید صیدی
ندا افلاطونی
محمد مصطفی بابائیان فر
مهدی حاجی حسینی
میلاد طاهرخانی
روح الله مرادی
حسن رحمنی
زهرا حبیبی
حدیث علیزاده
سمیه مهدیان فتح
فرشته چگینی
مصطفی ساغریان
علی حسامی
مجید حسینی
مریم ذوالقدر
علی رحمنی
الهام قلی اده آتانی
رامین کاظمی
سعید نایبی
فتحعلی سلیمان پور
موحد حبیبی کوفلی
ابوذر بختیاری
سید جمال موسوی دژکام
زهرا صالحی
محمد تقی صالحی
نسرین ملکی
محمد ابراهیم قموشی
مجید علی مددی
حسین تیموری
سعید بهرام خانی
ناصر عبدالله نژاد