لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری – اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.


 • آرش اردیبهشتی
 • حامد محمد نژاد
 • حجت صفری
 • حمید کرمی گلباغی
 • زهرا حسین زاده قره کانلو
 • زینب فرهادلو
 • سید مرتضی میر سعید قاضی
 • علی لامعی رامندی
 • فاطمه ذوالقدر
 • مریم علیزاده
 • میثم محمدی فرید
 • مریم رضایی
 • مهدی شهسواری
 • مریم کشاورز عمندی
 • مجتبی بهرامی
 • پریسا زمان دار
 • مینا عسگری مژدهه
 • سعید صیدی
 • پرویز طاهرخانی
 • امید طاهرخانی
 • مرجان سرشته داری
 • حشمت پایدار
 • شکوفه السادات حسینی پور
 • بهاره رحمانی
 • ریحانه جشنیوند
 • حمید محمد خانلو
 • مجتبی فتوحی سور کوهی
 • سید مهدی حسینی
 • مهدی رجبی
 • عطیه جهانبخشی
 • منوچهر احمدی مجد
 • سعید صحرایی خانی
 • فاطمه صراف زاده
 • حسین سلگی
 • سید عباس حسینی سعد آبادی
 • پوسف دهقاندار
 • معصومه ربیع زاده گیل
 • بهنام صلواتچی
 • علی اصغر خلیلی نوسر
 • زهرا حیدری
 • زهرا حق شناس
 • سید مهدی حسینی
 • سمیرا کاظمی
 • هانیه حسین زاده
 • کاوه منتظمی
 • سعید ایمانی
 • محمد پارسائی
 • علی نوروزی
 • محمود غلامی تالش
 • حمید مرادی
 • بهناز صبوری راد
 • مریم رجبی فرد
 • هما حداد توکلی
 • ثریا اصغری خاتونی
 • محمد حسین پرندوش
 • ابوالقاسم رمضانی
 • فاطمه کلاهدوزها
 • محمد تقی نصیری
 • زهره تک دهقان
 • مهدی فخیمی
 • محمد نسخه چی
 • سارا کمالی
 • سیدرضا فاطمی
 • سولماز ولی زاده