لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری – اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.


محمود مرتاضی رضا ثروتی ثمرین ارسلان آرایشگر گزافرودی معصومه پیشگاه پور زهرا قدومه
پریسا قنبری حبیب سعید آزاد غلامرضا اکبری ایرج نریمانی سیده محدثه قاضی میر سعید
علی اسلام محبی بقیت اله باقری بهار حیدری مبینا قزوینی حسین احمدی
علی محسنی مالکوانی سید رضا قاسمی فرد ابوالفضل مهرپوری سیده مرضیه مومنی علیرضا مرادیان زه آب
تانیا محمدی زهرا قدومه آذر نجفی تانیا محمدی کریم مجتبوی
الهام خان چرلی صغری رزاقی زهرا حسنی کردستان علی اصغر هاشمی حسن ترابی
الهام گودرزی مرضیه مهرعلیان مرتضی اعرابی حسین ابراهیم زاده زهرا مرآتی
هاشم بروجردیان جهانشاد آذر پیوند وحیده رضا زاده اصل ایمان صامت فاطمه غلامی
رسول آقا کاشی قاسم صباحی فر رضا رضایی میلاد بشارتی فر پژمان یاوری
شهرام خدایی میر سینا داوری غلامرضا شیخی فریدون رفیع پور