لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری تیر ماه 1402

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در تیر ماه 1402 فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.


بهروز فارسی
سیف اله ملکی
نسرین ملکی
محمد رستمی

کمال رضایی نیارکی
زهرا بهرامی
مهدی مافی
اسماعیل کشاورز

مریم علیزاده
مهدی طهماسبی
سعید یوسفلی
علی اکبر لشگرسی

علی زرابادی پور
محمد ابراهیم قموشی
پژمان قدیری
مجید علی مددی

تقی تقوایی کشتکار
سعید محمدی
مهدی حاجی حسینی
وحید ایمانی رحیم لو

صیقه درگاهی
محمد بهراد فتحی
زهرا سبزی
ناصر عبداله نژاد

سپیده وکیلی
سجاد مولایی
معصومه چگینی
مسلم نظری خاکشور

صابر حاج سید جوادی
میثم چگینی
امیر حسین عباسی
سعید صالحی 1107

داود خان زاده
محمد احمدی
مصطفی رحیمی پور
اکرم کلهر

سید جمال موسوی
الهه آرام
زهرا اکبر شاهی
غلامحسن مهر علیان

سکینه امینی
علیرضا آقا کاشی
حسن یعقوبی الموتی
محبوبه جعفر زادگان

علیرضا خوبان
زهرا عبداله پور
انسیه مطیعی
مهدی حسینی

عزیزه برزگر
مجتبی عبداله زاده
مرضیه آیینه چی
معصومه اهنگریان

آرش اریافرد
علی رضا ذوالفقاری نژاد
محمد افشار مقدم
مریم طهرانی ها

حسین خدابنده
الهام ایمنی کاشانی
سمیرا خلیلی
شقایق بهشتی

مهناز ادیبان
مهدی کیایی
سید مهدی حسینی
مهناز شیرازی حاجی میری ها

مرضیه مهرعلیان
علیرضا لشگری
حسن حسنی
علی نصیری

سید مسعود حسینی
حمزه عباسی
مهری ایینه چی
نسرین مقدس زاده

ستاره خانبان
رضا حمزه ای
محمد اذربایجانی
محمد مهدی صبوری

مریم ضیاآبادی
نرگس کیایی
محمد کشاورز نجفی
حسین مافی

علی محمودی
پریوش شایگان
منصور ولی زاده
هوشنگ دینی

مهدی اسماعیلی
زیبا ارشد شرفه
شهریار ربیعی
سید میثم ارسنی

علی زمان سلگی
علیرضا رفیعی
هادی رسولی
رامین میرزایی 1258

سیروان هوشمندی
کامبیز لطفی
مهسا رمضانی
حمید مرادی

امین عمویی
حسین داودی
زکیه کریمی
فاطمه سیمیاری

فرشید اولیایی
زرین تاج ذاکری
فروغ پزشکی
مرتضی برزگر گلستان
فریده بابایی مدائن