لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری – تیر ماه ۱۴۰۰

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در تیر ماه ۱۴۰۰ فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.


میترا پرتوی مالفجانی
حجت پوسفوند
اعظم هژیرکشاورز
مهدی محمدیان
میثم مختارزاده

حمیده ترکمن
پریسا ثقفی
فاطمه رضایی
هانیه آقا مرادی بیستونی
سعید رسول ابربکوه

نازنین حاجی زاده
سعید داودی
دل آرام آرامی
فاطمه باجلان
میترا یارکه سلخوری

ابوالفضل بابایی
نیما رشوند
ریحانه بهارلو
حمیدرضا ولی زاده ایی
عذرا زرین پور نالکیاشری

سارا امامی کوپایی
معصومه اسدی
سعید حبیبی
سونا محمدی
الهام مافی

لیلا ابراهیم خانی
امید ایزانلو
کیوان حبیبی
محمد مهدی اعرابی
حسین شاه حسینی

مجید حسینی
سمانه مشیری
زینب یوسفی فخر
سید حسین موسوی
اکبر گودرزوند

مصطفی ساغریان
علی حسامی
پرویز طاهرخانی

علیرضا محمدی
پرویز مهرعلیان
سیروس فتحی واجارگاه
مصطفی طاهرخانی
جلال پاک زاد

سعید یوسفی
آذر نجفی
حامد محمدی
حمید صوفی
سعید بابایی لشکریانی

فاطمه جبلی
سولماز لشگری
شهره رحمانی
حامد قره بیگی
کریم مجتبوی

مجید حیدری
محمد هاشمی
مصطفی زمانی
مهدی جلیلوند
مهرداد جوانی

نگار کاظم نیا
خدیجه صفی قلی
رضا صالحی
زینب نجفی
کیقباد کیانی

میلاد خمسه
زیور حیدری
سید احسان حسینی
سید سیروس فتحی فرد
علی ملکی

رامین شجاعی
زهرا ایران دوست
عبدالله آذر پور
بهزاد قشلاقیان
زهرا دستوار

کاظم مهر آرا
گلنار خاتونی سلخوری
محمد تقی نصیری
مجید کشاورز نجفی
راحله رجبی یعقوبی

مجتبی گودرزوند چگینی
ندا افلاطونی
اسماعیل یوسفی نژاد
حمیده نصرتی قلعه بین
علی توسلی

گلی حیدری
سمانه گودرزی
محمدرضا ورسه
اکبر جوان
احسان بیگدلی