لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری – شهریور ماه ۱۴۰۰

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در شهریور ماه ۱۴۰۰ فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.


رضا قاسمی
مینا کاتبی
زهرا سیاهکالی مرادی
هاشم ماله میر چگینی
سولماز اسدی پور

زهرا شکر بیگی
زهرا عالشی
زینب شارعی
فرشته طاهرخانی
نازنین روح افزا

فاطمه لشگری
مریم حکیمی
مجتبی نجفی عرب
روح اله قموشی رامندی
عبدالله خمسه

زهره قربانی
محمدرضا سجادی نسب
معین الدین ناطقی
بهاره کاکاوند
مرضیه رحیم زاده زمانی

سولناز قمری
سمانه ذبیحی
مهدیه نادری
امیر پیمان رمضانی
آیدا صمدیان

مرتضی همتی کچایی
کامبیز رحمانی
علی رستمی آکنده
رضا تقوایی پور