لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری – فروردین ماه 1400

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در فروردین ماه 1400 فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.


زهرا قربانی  سید محسن خطیبی محمد حسین سرداری فاطمه گلنار
مسعود اسدی مصطفی فرجی ها امیر کاتبی حسین محبی شیخلری
کریم کریمی ها مرضیه الموتیان حسن یعقوبی الموتی هانیه آذر کیوان
محمد جواد چیتگرزاده وحید خواجه حق وردی محمد ملک محمدی علی حاجی محمد یها
سعید چگینی امیر افشین کلانتری محمد نسخه چی مهدی یزدی پور
محسن نقدی پروانه محمد حسینی غلامرضا تجدد میرسینا داوری
علیرضا وادی خیل صمد فلاح فرامرز کاکاوند فریدون رفیع پور
علی براتلو زهرا رجبی نژاد زرین تاج ذاکری سید رضا فاطمی
سولماز ولی زاده سمیه ترکمنی سارا کمالی عذرا زارعی
امیر ارسلان غیاثوند غیاثی ابوذر بختیاری مرضیه الموتیان علی زمان سلگی
حبیب اله کرمی گلباغی  رئوفه چگینی محمد مهدی نحوی سید محمد حسینی