لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری مرداد ماه 1402

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در مرداد ماه 1402 فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.


ستاره خانبان
احمد رضا حسین وردی
علی کیا دوست
مهرداد جوانی

سحر محمد بیگی سلخوری
مسعود اسدی
نجمه ابراهیمی
حمید صوفی

نرگس کیایی
ماندانا اسلامی
معصومه ململی
عیسی احمدی ماچیانی

ریحانه خضری
مسعود شربیانی
علیرضا محمدی
فرهاد غفاری

فریبا رضایی
کامران امیدی
امیر حمزه علی زاده
ویدا نامی چمازی

سمیه ترکمنی
آرا جهانی
عباس سلیمی
بهرام کاکاوند

هومن زمانی
سید امیر حسین حصاری
فرشید رمضانزاده
یوکابد مشفقی

سعید فلاح امینی
سید بهنام الموتی
محمد قاسمی
بهاره کاکاوند

زهرا سراجان
آرش جهانی
الهام مافی
عبداله خمسه

سید شهاب میر شفیعی
علی براتلو
زینب یوسفی فخر
مرضیه رحیم مزاده

علی کمالی
افشین مقینی
امید ایزانلو
مهدیه نادری

الهه دشتی
غزل فاروقی
کیوان حبیبی
آرش اردیبهشتی

سولماز ولی زاده
محمد صالح عرب زاده
شبنا حسینی
زینب فرهادلو

سیده مهناز جامعی
ابوالقاسم رضایی
رامین کاظمی
حجت صفری

زهرا حسین زاده
فاطمه جبلی
علی توسلی
علی ملکی

حمید اسدی