لیست نوبت ارجاع پرونده تسخیری – مهر ماه ۱۴۰۰

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در مهر ماه ۱۴۰۰ فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.


پروانه محمد حسینی
وحید ایمانی رحیملو
حسن قاسمی
نسرین ملکی
مسعود ناظمی

سعید نایبی
سید حسن چگینی شاد
معصومه آهنگریان
میلاد پارسیا
عباس سلیمی

سیف اله ملکی
رضا نجفی
محمد افشار مقدم
سعید اسلامی
فرشید رمضانزاده

رضا حمزه ای
سعید یوسفلی
مصطفی عبدالکریمی
افشین مقینی
محمدرضا مرادی

محسن موحدی زاده
معصومه پاکدل
توحید رضایی
علی کیادوست
حمید مرادی

نازنین کاکاوند
مهسا حاجی فتحعلیها
مجتبی بهرامی
نجمه ابراهیمی
زیبا ارشد شرفه

بیژن رستم خانی
سمیه بهرامخانی
محمد آذربایجانی
معصومه ململی
ابوالفضل بهرامی

مریم لامعی رامندی
سعید احمد مالکی
محمد مهدی صبوری
امیر حمزه علی زاده
محمد حسین مهدی پور

بهزاد ملک محمدی
احمد باقری کلیشمی
عیسی احمدی ماچیانی
ویدا نامی چمازی