لیست نوبت ارجاع پرونده های تسخیری فروردین ماه ۱۴۰3

لیست اعضای محترم که نوبت ارجاع ایشان در فروردین ماه ۱۴۰3 فرا رسیده است را در ادامه به استحضار میرساند تا در صورت وصول درخواست ارایه وکیل تسخیری از سوی مراجع قضایی نسبت به ارجاع پرونده به ایشان توسط اداره معاضدت اقدام گردد.


سید حسین بیات
مهسا احمدی
محمد پوروزیری
جواد آذربایجان
مرتضی همتی کچایی
تقی تقوایی کشتکار
محمد باقری
صدیقه درگاهی
سپیده وکیلی
علی اکبر لشگری
محمد ابراهیم قموشی
ثمین زهرا صالحی
زهرا سبزی
شیما رحمانی فرد
موحد حبیبی کوفلی
بهروز فارسی
مهدی رشوند
مهدی جلوخانی نیارکی
کمال رضایی نیارکی
مریم علیزاده
ثریا کشاورز یوسفی
صمد شکوری
بهرامعلی چگینی
سعید بوکایان
حسن میرزا محمدی
داود خان زاده
باقر خواجه حق وردی
میلاد پارسیا
سید جمال موسوی دژکام
محسن سالاری
سیف اله ملکی
فهیمه راحتلویی
وحید ملکان
مهدی مافی
کلثوم پیکان حیرتی
مهدی طهماسبی
سعید یوسفلی
معصومه پاکدل
سیما شریفی نوروزی
سارا سیف
سوری کلبیری
افشین طاهرخانی
فرهاد بشردوست
مریم لامعی رامندی
سید محمد موسوی
وحید ایمانی رحیملو
معصومه چگینی
علی خانی
ابوالحسن رسول خانی
پریسا ثقفی
رضا نجفی