محتوای چند رسانه ای

درخواست دریافت محتوای چند رسانه ای

 

شما میتوانید با مراجعه به صفحه مربوط به درخواست دریافت محتوای چند رسانه ای و تکمیل فرم مربوطه درخواست خود را جهت دریافت محتوای صوتی یا تصویری مربوط به همایش ها و جلسات سخنرانی کانون ارائه فرمایید.

 

آرشیو محتوای صوتی و تصویری

 

شما میتوانید با مراجعه به صفحه مربوط به آرشیو محتوای صوتی و تصویری از آرشیو محتوای صوتی و تصویری مربوط به جلسات سخنرانی و نشست های علمی بهره مند گردید.