مراسم صدور پروانه کارآموزی پذیرفته شدگان در آزمون ورودی 1396

بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۱۳۹6 کانون وکلای دادگستری استان قزوین که مدارک آنها مورد قبول کانون واقع شده است دعوت میگردد، به منظور دریافت پروانه کارآموزی خود در مراسم صدور پروانه کارآموزان که درتاریخ 11 تیر ماه ۱۳۹7 ساعت ۱۰ صبح در محل سالن اجتماعات بانو واقع در قزوین، چهارراه مدنی، پارک هشت بهشت برگزار میگردد؛ حضور به هم رسانند