مسابقه دادگاه مجازی با موضوع «مقررات انتظامی کانون وکلای دادگستری»

کانون وکلای دادگستری استان قزوین با کوشش کمیسیون تشکیل دادگاه های مجازی در نظر دارد در راستای برگزاری دادگاه های مجازی مسابقاتی را با موضوع «مقررات انتظامی کانون وکلای دادگستری» برگزار نماید.
بدینوسیله از علاقه مندان دعوت بعمل می آید جهت شرکت و ثبت نام در این مسابقات به فرم مربوطه در تارنما و یا به مسئول دفتر امور کمیسیون های کانون مراجعه فرمایند.

مهلت ثبت نام: 5 بهمن ماه 98

کمیسیون تشکیل دادگاه های مجازی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین


1 Step 1

ثبت نام الکترونیکی در مسابقه دادگاه مجازی با موضوع

«مقررات انتظامی کانون وکلای دادگستری»
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right