مستندات جلسات آموزشی

آرشیو صوتی و مستندات مورد نیاز برای تمامی جلسات، کلاس ها و کارگاه های آموزشی در این صفحه به صورت مستمر در اختیار کارآموزان محترم وکالت قرار میگیرد

 


جلسات برگزار شده در مهر ماه ۱۳۹۹


کلاس آموزشی کارآموزان با سخنرانی آقای حسین محبی در موضوع آیین دادرسی کیفری

جهت دریافت فایل صوتی کلیک نمایید

 

کارگاه آموزشی کارآموزان محترم با سخنرانی آقای مهدی یزدی پور و حضور وکلای فرضی خانم ها محدثه سادات عرشی و مریم بابایی در موضوع آیین دادرسی کیفری

جهت دریافت دقاعیات وکلای فرضی کلیک کنید

جهت دریافت فایل صوتی کلیک نمایید


جلسات برگزار شده در آبان ماه ۱۳۹۹


کارگاه آموزشی کارآموزان محترم با سخنرانی خانم مهرنوش کیانی فرد و حضور وکلای فرضی آقایان حامد محمدنژاد و مهدی عشق پور در موضوع آیین دادرسی کیفری

جهت دریافت مستندات کارگاه کلیک کنید

جهت دریافت فایل صوتی کلیک نمایید

 

کلاس آموزشی آبان ماه کارآموزان محترم با سخنرانی جناب آقای حسین محبی، وکیل محترم دادگستری با موضوع اعاده دادرسی در امور کیفری در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰

جهت دریافت فایل صوتی کلیک نمایید


جلسات برگزار شده در آذر ماه ۱۳۹۹


کارگاه آموزشی آذر ماه کارآموزان محترم در موضوع اعتبار امر مختومه با سخنرانی دکتر اسلام رجبعلی، وکیل محترم دادگستری و حضور خانم فرزانه رضایی نیارکی و آقای محمدرضا شهسواری بعنوان وکلای فرضی در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

جهت دریافت فایل صوتی کلیک نمایید

 

کلاس آموزشی آذر ماه کارآموزان محترم در موضوع اعتبار امر مختومه با سخنرانی دکتر اسلام رجبعلی، وکیل محترم دادگستری در روز چهارشنبه مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

جهت دریافت فایل صوتی کلیک نمایید

 

کارگاه آموزشی جایگزین دادگاه آذرماه کارآموزان محترم در موضوع طرق اعتراض به قرار بازداشت موقت با سخنرانی دکتر اسلام رجبعلی، وکیل محترم دادگستری و بهزاد شهسواری – علی شهریاری بعنوان وکلای فرضی در روز شنبه مورخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹

جهت دریافت فایل صوتی کلیک نمایید


جلسه سخنرانی فصل پاییز ۱۳۹۹


جلسه سخنرانی فصل پاییز ۱۳۹۹ کارآموزان محترم وکالت در موضوع «قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی» با حضور و سخنرانی جناب آقای دکتر حسنعلی موذن زادگان – دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در روز دوشنبه مورخ ۱ دی ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۲۰:۳۰.

(قبلا بابت تأخیر حدود ۳ دقیقه ای و عدم ضبط دقایق آغازین جلسه و نیز کیفیت نسبتا پایین صدا در دقایق میانی این جلسه عذرخواهم – بیاتی، واحد انفورماتیک)

جهت دریافت فایل صوتی کلیک نمایید


جلسات برگزار شده در دی ماه ۱۳۹۹


کلاس آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶ و کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶/۳۰ الی ۱۸ بعدازظهر با موضوع «قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی» با سخنرانی «دکتر فرهاد میرزایی» به صورت مجازی برگزار گردید.

وکلای فرضی کارگاه آموزشی، آقایان جلال پاکزاد و سعید یوسفی

 

جهت دریافت فایل صوتی کلاس آموزشی کلیک نمایید

جهت دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی کلیک نمایید


کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵ الی ۱۷ با موضوع بررسی جرم دستکاری در بازار بورس با سخنرانی دکتر محمد امینی به صورت مجازی برگزار گردید.

 

جهت دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی کلیک نمایید


جلسات برگزار شده در بهمن ماه ۱۳۹۹


کلاس آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۹ ساعت ۹ الی ۱۱ صبح و کارگاه آموزشی ساعت ۱۱ الی ۱۲/۳۰ ظهر با موضوع «سوء نیت در جرم آدم ربایی» با سخنرانی جناب آقای سید محسن خطیبی به صورت مجازی برگزار گردید.
وکلای فرضی کارگاه آموزشی ،آقای محمد رضا رحیمی و خانم مریم خرمی

جهت دریافت فایل صوتی کلاس آموزشی کلیک نمایید

جهت دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی کلیک نمایید


کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳ الی ۱۵ با موضوع معامله معارض با سخنرانی دکتر حسین محبی به صورت مجازی برگزار می گردد.

وکلای فرضی کارگاه آموزشی ،خانمها فرشته سادات علوی و نرگس قاسمی

 

جهت دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی کلیک نمایید


جلسات برگزار شده در اسفند ماه ۱۳۹۹


کلاس آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۹ ساعت ۹ الی ۱۰/۳۰ صبح و کارگاه آموزشی ساعت ۱۱ الی ۱۲/۳۰ ظهر با موضوع «تحولات کیفیات مشدده عام جرایم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» با سخنرانی جناب آقای دکتر اسلام رجبعلی به صورت مجازی برگزار گردید.

وکلای فرضی کارگاه آموزشی، آقای مرتضی مشهد لو و خانم نسیم مختاری

 

جهت دریافت فایل صوتی کلاس آموزشی کلیک نمایید

جهت دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی کلیک نمایید


کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ساعت ۱۲ الی ۱۴ با موضوع قتل عمد با سخنرانی جناب آقای علیرضا وادی خیل به صورت مجازی برگزار گردید.
وکلای فرضی کارگاه آموزشی، آقایان احمد رضا قربانعلی نژاد و حسن درایت

 

جهت دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی کلیک نمایید


جلسات برگزار شده در فروردین ماه ۱۴۰۰


کلاس آموزشی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱ صبح با موضوع «شرایط تنظیم دادخواست» با سخنرانی خانم دکتر شقایق بهشتی به صورت مجازی برگزار گردید.

 

جهت دریافت فایل صوتی کلاس آموزشی کلیک نمایید


کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۶ با موضوع ورود ثالث با سخنرانی خانم دکتر انسیه مطیعی به صورت مجازی برگزار گردید.

وکلای فرضی کارگاه آموزشی، خانم ها سیده زهرا موسوی و نازنین اله داد

 

جهت دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی کلیک نمایید


کارگاه آموزشی جایگزین دادگاه فروردین ماه ۱۴۰۰ کارآموزان محترم در موضوع اعاده دادرسی با سخنرانی خانم دکتر انسیه مطیعی، وکیل محترم دادگستری در مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.

 

جهت دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی کلیک نمایید


جلسات برگزار شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰


کارگاه آموزشی در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۶ ساعت ۱۰ صبح با موضوع دعاوی طاری، صلاحیتها با سخنرانی جناب آقای فرهاد بشردوست به صورت مجازی برگزار گردید.
وکلای فرضی کارگاه آموزشی، آقایان رضا بخشی زاده و و سعید شکوه حجتی

 

جهت دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی کلیک نمایید


کلاس آموزشی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۸ با موضوع «بایسته های قرارنامه داوری» با سخنرانی «دکتر بهنام حبیبی درگاه» به صورت مجازی برگزار گردید.

 

جهت دریافت فایل صوتی کلاس آموزشی کلیک نمایید