آرشیو صوتی و مستندات مورد نیاز برای تمامی جلسات، کلاس ها و کارگاه های آموزشی در این صفحه به صورت مستمر در اختیار کارآموزان محترم وکالت قرار میگیرد

جلسات برگزار شده در مهر ماه ۱۳۹۹


کلاس آموزشی کارآموزان با سخنرانی آقای حسین محبی در موضوع آیین دادرسی کیفری


کارگاه آموزشی کارآموزان محترم با سخنرانی آقای مهدی یزدی پور و حضور وکلای فرضی خانم ها محدثه سادات عرشی و مریم بابایی در موضوع آیین دادرسی کیفری

جهت دریافت دقاعیات وکلای فرضی کلیک کنید


جلسات برگزار شده در آبان ماه ۱۳۹۹


کارگاه آموزشی کارآموزان محترم با سخنرانی خانم مهرنوش کیانی فرد و حضور وکلای فرضی آقایان حامد محمدنژاد و مهدی عشق پور در موضوع آیین دادرسی کیفری

جهت دریافت مستندات کارگاه کلیک کنید


کلاس آموزشی آبان ماه کارآموزان محترم با سخنرانی جناب آقای حسین محبی، وکیل محترم دادگستری با موضوع اعاده دادرسی در امور کیفری در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۳ الی ۱۴:۳۰